مسئولين ورزش شهرستان، از مدرسه فوتبال منتظران قائم (عج) بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان،روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیر ماه ۹۷،حجت رسولی سرپرست اداره ورزش و جوانان، مهندس باقری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، اسکندریان مسئول امور ورزش شهرداری و پرسنل اداره ورزش و جوانان و لطفی مدیریت مدرسه فوتبال منتظران قائم(عج) با حضور در زمین چمن شهید عقیلی، زمین چمن شهید عقیلیبا مسئولان و ورزشکاران مدرسه فوتبال،ديدار و از امكانات موجود بازديد كردند.

مدرسه فوتبال منتظران قائم عج

مدرسه فوتبال منتظران قائم عج

مدرسه فوتبال منتظران قائم عج

نظر شما!!