مسابقات هفتگی هیئت شطرنج شهرستان ملارد هر هفته جمعه ها ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می شود.

مسابقات در ۵ الی ۷ دور به روش سویسی و زمان بازی رپید ۱۲دقیقه به اضافه ۲ ثانیه زمان پاداش برای هر حرکت می باشد و مبلغ ورودی ۱۰ هزار تومان که ۶۰% مبلغ ورودی به عنوان جایزه بین نفرات برتر تقسیم خواهد شد. رده های سنی و بانوان به ازای هر چهار نفر یک نفر جایزه خواهد گرفت.

مکان: مارلیک خیابان دکتر حسابی بعد از بازینو ابتدای خیابان شیوا کوچه بازارچه خلیلی یکم پلاک ۸ هیئت شطرنج شهرستان ملارد.

منبع: هیئت شطرنج شهرستان ملارد

نظر شما!!