به گزاش روابط عمومی: آماده سازی تیم سلاح سرد شهرستان ملارد برای حضور در مسابقات سلاح سرد استان تهران توسط استاد حسین شریعت پناه استاد سلاح سرد شهرستان ملارد صورت می گیرد.

نظر شما!!